Dotacje unijne

Printmax D. Kunysz, A. Szor Spółka Jawna
informuje, że realizacja projektu nr WND-POIG.08.02.00-14-537/13,
pt. „Wdrożenie systemu B2B usprawniającego zarządzanie
procesami biznesowymi z Partnerami”

jest współfinansowana ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.Wdrożenie systemu B2B usprawniającego zarządzanie procesami biznesowymi z Partnerami”
Nazwa beneficjenta:   Printmax D. Kunysz, A. Szor Spółka Jawna
Wartość projektu:   1 184 240 zł
Udział Unii Europejskiej:   828 968 zł
Okres realizacji:   2014-2015

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość


Więcej informacji na temat projektu udziela Pan Artur Szor pod nr tel. (22) 533-60-00
Przydatne strony:
www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.europa.eu